Hof van Cassatie: Arrest van 19 Maart 1973 (België)

Datum :
19-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730319-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De regel volgens welke de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, die voor de strafrechter vrijwillig is tussengekomen, niet ontvankelijk is om zich tegen de beklaagde in cassatie te voorzien, wanneer te zijnen laste en ten voordele van de beklaagde geen veroordeling is uitgesproken, is niet van toepassing als de bestreden beslissing uitspraak doet over een geschil tussen de verzekeraar en de verzekerde beklaagde, zelfs indien dit geschil aan de eerste rechter niet was voorgelegd. ( Impliciete oplossing. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.