Hof van Cassatie: Arrest van 19 Maart 1973 (België)

Datum :
19-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730319-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer, na een zaak in beraad te hebben gehouden en een dag te hebben vastgesteld voor de uitspraak van het arrest, het hof van beroep dit arrest uitspreekt op een latere datum dan die welke werd opgegeven en zonder dat de beklaagde werd gedagvaard en dat werd bewezen dat deze bij de uitspraak aanwezig was, strekt de termijn voor het cassatieberoep van de beklaagde zich uit tot de tiende vrije dag te rekenen van de dag waarop het arrest regelmatig had moeten worden uitgesproken. ( Sv., art. 373. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.