Hof van Cassatie: Arrest van 19 Maart 1976 (België). RG 197

Datum :
19-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760319-3
Rolnummer :
197

Samenvatting :

Een fout van de bankier kan worden opgeleverd door een nalatigheid of verzuim die normaal niet kunnen worden verwacht van een normaal voorzichtig bankier die zich in dezelfde omstandigheden bevindt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.