Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1970 (België)

Datum :
19-05-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700519-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het Hof is niet bevoegd om na te gaan of de rechter de hem overgelegde bewijsmiddelen juist of verkeerd in feite heeft beoordeeld. ( Grondwet, art. 95. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.