Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1972 (België)

Datum :
19-05-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720519-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het eigen recht tegen de verzekeraar, ten voordele van de benadeelde ingevoerd door artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, is afhankelijk van het bestaan van een verzekering ten tijde van het ongeval; zolang artikel 13 van deze wet niet van kracht is, kan de verzekeraar aan de benadeelde, die een rechtstreekse vordering instelt, de ontbinding of de schorsing van de overeenkomst van voor het ongeval tegenwerpen, indien deze ontbinding of deze schorsing blijkt hetzij uit een akkoord met de verzekerde, hetzij uit een gerechtelijk beslissing; het akkoord met de verzekerde kan blijken uit een bepaling van de verzekeringsovereenkomst.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.