Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1976 (België)

Datum :
19-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760519-5
Rolnummer :

Samenvatting

Wanneer overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek de meest gerede partij een partij, die geen conclusie heeft genomen, ervan verwittigt dat zij een vonnis op tegenspraak wil vorderen, is de op de bepaalde zitting neergelegde conclusie van laatstgenoemde partij ontvankelijk.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.