Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1976 (België)

Datum :
19-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760519-7
Rolnummer :

Samenvatting

Wanneer een representatieve organisatie van werknemers een geding heeft aangespannen tegen de beslissing van een andere representatieve organisatie van werknemers, waarbij wordt geweigerd een wijziging te brengen in de lijst van kandidaten die zij voor de verkiezing van personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité voor veiligheid en gezondheid heeft voorgedragen, zijn de werknemers wier kandidatuur wordt betwist geen partij in het geding, tenzij zij vrijwillig daarin zijn tussengekomen of in gedwongen tussenkomst werden opgeroepen. ( Art. 25 koninklijke besluiten van 18 februari 1971. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.