Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1981 (België). RG 6465

Datum :
19-05-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810519-3
Rolnummer :
6465

Samenvatting :

Wanneer twee beklaagden wegens verschillende feiten vervolgd worden en de ene veroordeeld en de andere vrijgesproken wordt, kan de rechter de gezamenlijke kosten van de strafvordering slechts ten laste van de veroordeelde leggen, mits hij vaststelt dat ze alle veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de veroordeelde heeft gepleegd <2>. (Artt. 162 en 176 Sv.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.