Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1972 (België)

Datum :
19-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720919-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Uit de omstandigheid dat de bestuurder van een voertuig werknemers van een andere dan zijn werkgever vervoert en deze werknemers tijdens het vervoer onder het gezag, de leiding en het toezicht van hun werkgever staan, volgt niet noodzakelijk dat de bestuurder tijdelijk onder het gezag, de leiding en het toezicht van de werkgever van de vervoerde werknemers staat en derhalve diens aangestelde is. ( Burgerlijk Wetboek, art. 1384. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.