Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1972 (België)

Datum :
19-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720919-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een handelsvennootschap een misdrijf heeft gepleegd, rust haar strafrechtelijke aansprakelijkheid op de natuurlijke personen, zij wezen organen of aangestelden, door wier toedoen zij gehandeld heeft.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.