Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1973 (België). RG 4946

Datum :
19-09-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730919-5
Rolnummer :
4946

Samenvatting :

Wettelijk is, voor zover zij niet tot doel of gevolg heeft de dwingende bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst te omzeilen en o.a. de door de werkman in acht te nemen opzeggingstermijn te verlengen, de opleidingsovereenkomst voor een bepaalde tijd gesloten door een werkman die door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd gebonden was, volgens welke de werkman zich ertoe verbindt een deel terug te betalen van de door de werkgever gemaakte opleidingskosten, indien hij aan de arbeidsovereenkomst een einde maakt of wegens een grove fout ontslagen wordt voor het einde van de opleidingsovereenkomst. ( Art. 19, par. 2 wet van 10 maart 1900 op het arbeidscontract. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.