Hof van Cassatie: Arrest van 2 December 1969 (België)

Datum :
02-12-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691202-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Het hof van beroep, waarbij aanhangig is het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, kan wettelijk door alle rechtsmiddelen en met name door feitelijke vermoedens, het verdicht karakter aannemen van de akten die aan de administratie zijn tegengeworpen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.