Hof van Cassatie: Arrest van 2 Februari 1970 (België)

Datum :
02-02-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700202-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Een getuige van minstens vijftien jaar, die niet ontzet is van het recht om in rechte te getuigen en die gehoord is door een correctionele of politierechtbank, moet op straffe van nietigheid onder ede worden gehoord. ( Wetb. van strafv., art. 155, 176, 189 en 211. ) ( Eerste, tweede en derde zaak. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.