Hof van Cassatie: Arrest van 2 Maart 1976 (België)

Datum :
02-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760302-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De burgerlijke partij die zich in cassatie voorziet tegen het arrest, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het verzet van deze partij tegen een beschikking van de raadkamer dat geen gevolg moet worden gegeven aan de strafvordering, niet gegrond verklaart, moet op straffe van nietigheid van de voorziening deze aan het openbaar ministerie betekenen, zelfs indien de strafvordering werd ingesteld tegen een onbekende (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.