Hof van Cassatie: Arrest van 2 Mei 1974 (België)

Datum :
02-05-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740502-7
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter in hoger beroep die opgeeft op welke feitelijke gegevens hij zijn beslissing grondt, beantwoordt aldus, door het te verwerpen, een middel gegrond op andere of tegenstrijdige feitelijke gegevens dat de appellant in zijn verzoekschrift tot hoger beroep heeft aangevoerd. ( Art. 97 G.W. ).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.