Hof van Cassatie: Arrest van 2 Mei 1979 (België). RG 2468

Datum :
02-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790502-7
Rolnummer :
2468

Samenvatting :

Wanneer een van de echtgenoten die besloten hadden hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen, overlijdt voordat de rechtbank van eerste aanleg zich heeft uitgesproken over het verzoek dat zij beiden bij de rechtbank hadden ingediend tot homologatie van de akte houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, heeft dat verzoek geen reden van bestaan meer en is niet ontvankelijk het hoger beroep van de overlevende echtgenoot tegen het vonnis tot weigering van de homologatie. (Art. 1395 B.W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.