Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1971 (België)

Datum :
02-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710902-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien verschillende partijen zich tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, voegt het Hof deze voorzieningen samen. ( G.W., art. 1083. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.