Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1975 (België). RG 197

Datum :
02-09-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750902-1
Rolnummer :
197

Samenvatting :

Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, wanneer de aangevoerde grief te vaag is om een grond tot verdenking te kunnen opleveren (1). ( Artt. 542, 545 en 546 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.