Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1975 (België)

Datum :
02-09-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750902-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De voorziening welke een verdachte heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis heeft geen bestaansreden meer, als de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter die het bevel tot aanhouding heeft verleend waarover dit arrest werd gewezen en tegen de verdachte een nieuw bevel tot aanhouding is verleend door de onderzoeksrechter van een ander arrondissement (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.