Hof van Cassatie: Arrest van 20 December 1977 (België)

Datum :
20-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771220-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Het feit dat een arrest of een vonnis ten onrechte vermeld heeft dat een persoon was geïnterneerd met toepassing van de wet van 1 juli 1964 kan geen aanleiding geven tot uitlegging of tot verbetering, overeenkomstig de artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende onduidelijke of dubbelzinnige beslissingen en beslissingen met verschrijvingen of misrekeningen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.