Hof van Cassatie: Arrest van 20 Februari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Datum :
20-02-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670220-1
Rolnummer :
2368;2568BIS

Samenvatting :

Het strafgerecht is slechts dan bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de burgerlijke partij zo deze vordering gegrond is op het vervolgde misdrijf en indien dit misdrijf de schade heeft veroorzaakt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.