Hof van Cassatie: Arrest van 20 Februari 1967 (België)

Datum :
20-02-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670220-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De secretaris van de provinciale raad van de Orde der geneesheren moet aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad en onder meer op die gedurende welke hij, na het verschijnen van de verdachte geneesheer te hebben bevolen, de zaak in behandeling neemt. (Wet van 25 juli 1938, art. 9; Koninklijk Besluit van 23 mei 1939, art. 24.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.