Hof van Cassatie: Arrest van 20 Februari 1978 (België)

Datum :
20-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780220-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een dienstplichtige om uitstel vraagt als kostwinner van zijn moeder en het militierechtscollege vaststelt dat zijn moeder sedert het indienen van de aanvraag overleden is, heeft die aanvraag geen bestaansreden meer. ( Art. 10, par. 1, 1°, gecoörd. dienstplichtwetten. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.