Hof van Cassatie: Arrest van 20 Januari 1983 (België). RG 6726

Datum :
20-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830120-6
Rolnummer :
6726

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het middel dat de wettelijke bepalingen niet vermeldt die de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, op het geval toepasselijk maken <1>. (Art. 1080 Ger.W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.