Hof van Cassatie: Arrest van 20 Juli 1967 (België)

Datum :
20-07-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670720-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De eiser in cassatie kan in strafzaken door een tot staving van zijn voorziening neergelegde memorie deze voorziening niet uitbreiden tot een door de verklaring van voorziening niet bestreden beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.