Hof van Cassatie: Arrest van 20 Mei 1976 (België)

Datum :
20-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760520-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing waarvan het beschikkende gedeelte op dubbelzinnige redenen is gegrond. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.