Hof van Cassatie: Arrest van 20 Mei 1981 (België). RG 1720

Datum :
20-05-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810520-5
Rolnummer :
1720

Samenvatting :

Wanneer de jeugdrechter beveelt dat het vonnis, waarbij hij de zaak uit handen geeft, voorlopig wordt ten uitvoer gelegd, zijn de onderzoeksrechter, het onderzoeksgerecht en het strafgerecht niet bevoegd om uitspraak te doen over de wettigheid of de regelmatigheid van de beslissing van de jeugdrechter inzake de voorlopige tenuitvoerlegging, vermits dat toezicht naar gelang van het aangewende rechtsmiddel alleen door de jeugdrechter in hoger beroep en door het Hof mag worden uitgeoefend <1>. (Artt. 38 en 58 Jeugdbeschermingswet.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.