Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1980 (België). RG 2963

Datum :
20-10-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801020-1
Rolnummer :
2963

Samenvatting

Het gerechtelijk akkoord heeft geen uitwerking met betrekking tot de sociale-zekerheidsbijdragen en de daarop verschuldigde bijdrageopslag en nalatigheidsinterest. ( Art. 29, derde lid, 1°, gecoördineerde wetten 25 september 1946. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.