Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1972 (België)

Datum :
20-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720920-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De verkeersbelasting op motorrijtuigen kan overeenkomstig artikel 19, alinéa 1, van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen slechts worden verminderd indien, eensdeels, het gaat om een voertuig dat uitsluitend dient voor het vervoer van goederen of enigerlei voorwerpen en waarvan wegens zijn aard, zijn bestemming of zijn speciale aanwending, het gebruik noodzakelijk beperkt is en, anderdeels, de belastingplichtige bewijst dat het aantal dagen dat het gebruikt wordt ten hoogste respectievelijk 30, 60 of 90 dagen per jaar bedraagt, welk bewijs door alle rechtsmiddelen kan geleverd worden. ( Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, art. 19, alinéa 1. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.