Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1978 (België)

Datum :
20-09-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780920-11
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer het cassatieberoep tegen een in het Duits gewezen strafrechtelijke beslissing in dezelfde taal is opgemaakt, stelt de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, bij beschikking, de taal vast waarin de rechtspleging voor het Hof vanaf de terechtzetting zal worden voortgezet <1>. (Art. 27bis wet 15 juni 1935).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.