Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1984 (België). RG 7074

Datum :
20-09-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840920-5
Rolnummer :
7074

Samenvatting :

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan duidelijkheid, is het middel dat niet aangeeft waarin de aangevoerde wetsbepalingen zijn geschonden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.