Hof van Cassatie: Arrest van 21 December 1970 (België)

Datum :
21-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701221-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien op het hoger beroep van het openbaar ministerie, de rechter in hoger beroep een beslissing uitspreekt, die voor de beklaagde voordeliger is van die van de eerste rechter, mogen de kosten van het hoger beroep betreffende de strafvordering niet ten laste komen van de beklaagde. (Wet van 1 juni 1849, art. 3.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.