Hof van Cassatie: Arrest van 21 December 1970 (België)

Datum :
21-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701221-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Het hoger beroep van het openbaar ministerie draagt aan de rechter in hoger beroep geheel en al de kennisneming op van de strafvordering; de vorderingen van het openbaar ministerie ter terechtzitting kunnen de draagwijdte van het hoger beroep niet beperken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.