Hof van Cassatie: Arrest van 21 December 1971 (België)

Datum :
21-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711221-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien het bestuur der douanen en accijnzen, vervolgende partij, door tussenkomst van een lasthebber, houder van een bijzondere volmacht, afstand doet van de voorziening die het tegen een vrijsprekend arrest heeft ingesteld, decreteert het Hof de afstand van de voorziening, daar deze afstand gelijkstaat met een afstand van de rechtsvordering.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.