Hof van Cassatie: Arrest van 21 December 1977 (België)

Datum :
21-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771221-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrift, beoordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de elementen waarop zijn overtuiging is gesteund en die de partijen vrij hebben kunnen weerleggen (2).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.