Hof van Cassatie: Arrest van 21 Februari 1984 (België). RG 3696

Datum :
21-02-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840221-3
Rolnummer :
3696

Samenvatting :

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet is gedaan aan zijn persoon, kan hij in verzet komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen, zonder dat vereist is dat hij een afschrift van het exploot van betekening of van de beslissing heeft ontvangen. ( Art. 187 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.