Hof van Cassatie: Arrest van 21 Februari 1984 (België). RG 3696

Datum :
21-02-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840221-4
Rolnummer :
3696

Samenvatting :

Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat aan een partij, die de moeder is van een door een ongeval getroffen minderjarig kind, vergoeding voor latere dokterskosten, die zij als eigen schade vorderde, weigert op grond dat die toekomstige kosten onmogelijk juist kunnen worden geraamd en dat de consolidatie van 20 pct., d.i. de erkende blijvende invaliditeit van het slachtoffer, de kosten ruimschoots compenseert, maar daarbij niet antwoordt op de bij conclusie aangevoerde bewering van die partij dat er twee afgescheiden patrimonia bestaan en dat de vergoeding voor de blijvende invaliditeit van 20 pct. uitsluitend ten goede komt van het patrimonium van het kind en niet van de moeder. ( 97 G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.