Hof van Cassatie: Arrest van 21 Januari 1976 (België)

Datum :
21-01-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760121-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Een bekentenis impliceert de wil een betwist feit te erkennen (1). ( Artt. 1354 en 1356 B.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.