Hof van Cassatie: Arrest van 21 Januari 1983 (België). RG 3143

Datum :
21-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830121-1
Rolnummer :
3143

Samenvatting :

Daar het verhaal op de rechter een burgerlijk geding is, kan het enkel worden ingesteld bij een door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend verzoekschrift <1>. (Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.