Hof van Cassatie: Arrest van 21 Maart 1972 (België)

Datum :
21-03-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720321-11
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk, wegens vermenging van feiten en recht, is het middel hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing de eiser had moeten vrijspreken wegens een onoverkomelijke dwaling, dat het Hof zou verplichten gegevens van feitelijke aard na te gaan en vast te stellen. ( Grondwet, art. 95. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.