Hof van Cassatie: Arrest van 21 Maart 1975 (België)

Datum :
21-03-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750321-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de beslissing vaststelt dat een partij tot staving van haar vordering of haar verweer een stuk heeft overgelegd, impliceert deze vaststelling dat de rechter nagegaan heeft of dit stuk was overgelegd overeenkomstig de artikelen 736, 737 en 740 van het Gerechtelijk Wetboek.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.