Hof van Cassatie: Arrest van 21 Maart 1979 (België)

Datum :
21-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790321-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de erfgenamen van de beklaagde niet in kosten van de strafvordering zijn veroordeeld, kunnen zij zich niet in cassatie voorzien tegen de beslissing waarbij wordt vastgesteld dat de strafvordering vervallen is wegens het overlijden van de beklaagde <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.