Hof van Cassatie: Arrest van 21 Mei 1974 (België)

Datum :
21-05-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740521-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Hij die in een openbare plaats in staat van dronkenschap wordt aangetroffen, kan wegens een eerste overtreding slechts met een geldboete van ten hoogste 25 frank worden gestraft. ( Art. 1 besluitwet van 14 november 1939. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.