Hof van Cassatie: Arrest van 21 Mei 1976 (België)

Datum :
21-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760521-7
Rolnummer :

Samenvatting

Niet tegenstrijdig is het arrest waarin wordt beslist dat, gelet op de gegevens van de zaak welke het vermeldt, indeplaatsstelling in de rechten van een personeelslid van de Belgische Radio en Televisie, die door een arbeidsongeval werd getroffen, ten voordele van deze instelling die hem een deel van de schade heeft vergoed, tegelijkertijd bij overeenkomst en krachtens de wet geschiedt. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.