Hof van Cassatie: Arrest van 21 November 1980 (België). RG 3011

Datum :
21-11-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801121-1
Rolnummer :
3011

Samenvatting

Wanneer de rechter vaststelt dat de goederen en schulden die billijkheidshalve wegens uitzonderlijke omstandigheden niet in aanmerking mogen worden genomen bij de vereffening van de gemeenschap na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding sedert meer dan tien jaar, de geheelheid van de goederen en schulden uitmaken die sedert de feitelijke scheiding zijn verworven of aangegaan, beslist hij wettig dat bij die vereffening geen rekening zal worden gehouden met al die goederen en schulden <1>. (Art. 1278, derde lid, Ger.W.)

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.