Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1968 (België)

Datum :
21-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681021-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De bewijskracht van de bewoordingen van een proces-verbaal van verhoor van een getuige wordt niet miskend door de beslissing die aan deze getuige geen andere verklaringen toeschrijft dan die welke in het proces-verbaal werden opgetekend. (Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.