Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1968 (België)

Datum :
21-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681021-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening van een verzoeker tegen een beslissing van de raad van beroep voor gewetensbezwaarden, die aan de griffie van het Hof van cassatie is gezonden meer dan vijftien dagen na de ontvangst van de betekening van deze beslissing, zelfs indien zij bij verstek is gewezen. (Wet van 3 juni 1964, art. 10).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.