Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1974 (België)

Datum :
21-10-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741021-9
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechtsmacht van de strafrechter is uitgeput door een vonnis op tegenspraak dat, na de eindbeslissing op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt om aan de burgerlijke partij het door haar gevorderde bedrag te betalen. Tegen dit vonnis kan dus onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld, zelfs indien de rechter de veroordeling als een voorlopige beslissing kwalificeert. (Art. 416 Sv.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.