Hof van Cassatie: Arrest van 21 September 1970 (België)

Datum :
21-09-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700921-8
Rolnummer :

Samenvatting :

De vergoedende interesten toegekend op de schadevergoeding die verschuldigd is wegens een aquiliaanse fout, hebben betrekking op de omvang van de schade en maken deel uit van de vergoeding. (Burgerlijk Wetboek, art. 1153, 1382 en 1383.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.