Hof van Cassatie: Arrest van 21 September 1971 (België)

Datum :
21-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710921-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Van belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aan de rechter in hoger beroep verwijt een veroordelend vonnis te hebben bevestigd dat op het verhoor van getuigen is gegrond, hoewel uit geen processtuk blijkt dat deze getuigen de wettelijke eed hebben afgelegd, wanneer de aldus aangegeven onregelmatigheid eigen blijft aan de beslissing van de eerste rechter, aangezien de rechter in hoger beroep zijn beslissing op andere redenen heeft gegrond dan die van de eerste rechter en hij geen acht heeft kunnen slaan op de verklaring van getuigen die in eerste aanleg zouden gehoord zijn, omdat geen enkel processtuk melding maakt van enig verhoor van een getuige.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.